RODO

Ochrona Państwa danych jest dla naszej firmy ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby były one zawsze bezpieczne i nie przekazujemy ich podmiotom nieuprawnionym.

Administratorem Państwa danych jest: TOMIX Tomasz Glenc, z siedzibą przy ul. Łącznej 8, 44-350 Gorzyczki, tel.: +48 730 047 810, adres e-mail: biuro@tomix.info.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie, lub żądanie ich usunięcia, z naszej bazy uniemożliwia:
przekazywanie informacji o produktach, przygotowywanie ofert, zrealizowanie transakcji, świadczenia przez nas usługi, wystawienie faktury oraz jakąkolwiek komunikację.

Dane osobowe przekazane w związku z realizacją zamówienia będą przechowywane do czasu upływu okresów przechowywania określonych w przepisach.

Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu usunięcia, zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z Administratorem mailowo na adres: biuro@tomix.info.pl.